Ledige stillingar

Transferd AS er eit transport- og logistikkselskap som tilbyr tenester innan eit vidt spekter av transportområde. Vi utfører transporttenester både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Selskapet hadde i år 2016 ein omsetnad på kr 172 mill. Selskapet har 120 tilsette. Transferd er medeigar i SRB Anleggstransport AS. Vi er lokalisert i Førde, Kaupanger og Stryn. Transferd er ein del av Firda Billag gruppa. Hovudkontoret ligg i Førde.