Prisjustering

Drivstoff-, vedlikehald-, personal- og andre kostnadar har hatt ein vesentleg auke siste året.

Med dette som bakgrunn ser vi oss nøydde til å auke våre prisar med 5% med verknad frå og med 01.01.2019