Logistikktenester

Vi tilbyr eit utval av tenester innanfor transport og logistikk. For oss handlar det om å sette dei saman på ein god måte for alle som har eit transport- og / eller logistikkbehov. Transferd er ein trygg og punktleg logistikkpartnar.

Transferd tilbyr følgjande logistikktenester:

  • Plukk lager
  • Varelager
  • Lagerhotell
  • Pakking og emballering
  • Ommerking
  • Tredjepartslogistikk
  • Truckteneseter, inntil 12 tonn

Kontakt / Booking

Kontakt logistikktenester:

E: booking@transferd.no