Distribusjon

Eit utstrekt distribusjonsnett frå Kristiansund i nord til Bergen i sør.
Leveransar av varer over heile Sogn og Fjordane, til gitte tider.
Innhenting av varer til eigne terminalar for sammenstilling og vidaretransport til andre stader, både lokalt og nasjonalt

Kontakt / Booking